مطالعه دستور العمل قبل از تعمیر و نگهداری الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1166

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • جهت هشدار، هنگام ورود به سالن بوق بزنید
  • انبار و محوطه بیرونی آن را به صورت مرتب نظافت کنید
  • از کلاه و محافظ شیشه ای استفاده کنید2
  • از گوشی ایمنی استفاده کنید