نشانگر مواد رادیو اکتیویته همراه خود داشته باشید

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1072

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • هنگام کار با اسید های غلیظ از نقاب شیشه ای استفاده کنید
  • از عینک ایمنی استفاده کنید
  • از کلاه کار استفاده کنید
  • سکوت را مراعات فرمائید
  • از عینک ایمنی استفاده کنید