ورود بدون هماهنگی اکیداً ممنوع

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1110

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • کالا و قطعات را روی هم انبار نکنید
  • در مواقعی که به روشنایی نیازی نیست ،چراغ ها را خاموش نمائید
  • تردد بر روی نوار نقاله ممنوع2
  • استفاده بیش از یک نفر از دستگاه ممنوع2