شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده از لیفتراک به عنوان بالابر ممنوع
  • استفاده از تلفن همراه ممنوع
  • استفاده کارگران از بالابر ممنوع
  • با قلاب بسته را جابجا نکنید2
  • تردد هنگام تولید اکیدا ممنوع