ورود سگ، غیر از سگ راهنما ممنوع

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1002

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده از وسايل صوتی و تصویری ممنوع
  • ایستادن زیر بار جرثقیل ممنوع
  • جدا کردن دو شاخه برقدار بوسیله کشیدن سیم ممنوع2
  • ورود اکیداً ممنوع
  • تعویض روغن ممنوع