شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • پسماند شیشه
  • پسماند بطری و قوطی شیشه ای قوه ای رنگ
  • ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
  • پسماند کاغذ و مقوا
  • پسماند بطری و قوطی شیشه ای سبز رنگ
  • پسماند ظروف یکبار مصرف فلزی