با توجه به مشغله های مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای و زمان بر بودن انتخاب و سفارش گذاری لیبل و علائم ایمنی لذا این اپلیکیشن در اختیارتان قرار دادیم تا به راحتی این امر انجام گردد


جهت دانلود اپلیکیشن :


فیلم راهنمای انتخاب و سفارش گذاری لیبل و علائم ایمنی