نحوه سفارش علائم

 

   

   جنس انواع بدنه علائم ایمنی

 

     جنس انواع لیبل ها

 

 

نحوه سفارش از محصولات شرکت:

 

  • بصورت حضوری :

 

سفارش بصورت حضوری بدین صورت بوده که پس از تماس با دفتر شرکت در جهت مشاوره و راهنمایی بابت سفارش علائم ،کارشناس ما پس از هماهنگی

در روز مشخص به واحد درخواست کننده مراجعه نموده و فرم سفارش را تکمیل می کند.

 

مراحل سفارش بصورت حضوری:

 

 ۱- حضور کارشناس شرکت در محل درخواست کننده و دادن راهنمایی و مشاوره و جمع بندی آن.

۲-ارسال فایل اکسل جمع بندی و گرفتن تاییدیه از واحد ایمنی درخواست کننده.

۳-پس از تاییدیه  از واحد ایمنی شرکت درخواست کننده ، پیش فاکتور صادر تا تاییدیه مالی گرفته شود .

۴- پس از تاییدیه پیش فاکتور از واحد مالی ، طرح درخواستی ارسال و پس از تایید بصورت کتبی تولید شروع شده و آماده می گردد.

 

  •  بصورت تکمیل فرم سفارش :

 

در این روش کارشناس شرکت درخواست کننده پس از دانلود فرم سفارش ، آن را پر نموده و به ایمیل شرکت ارسال می نماید . سپس پس از بررسی ،

پیش فاکتور صادر و ارسال می گردد و پس از تاییدیه پیش فاکتور از واحد مالی ، طرح درخواستی ارسال و پس از تایید کتبی تولید شروع شده و آماده می گردد.