نمونه محصولات توليدي دي ۱۳۹۶

۱- شركت پديده شيمي قرن(گلرنگ)                                                                                        ۲ـ شركت تجهيزات سنگين متالوژي جم سما                                                                            ۳- بوستان ملي باراجين(شهرداري قزوين)                                                                              ۴- گروه بهداشتي فيروز