Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۷

تگ ایمنی

Posted on by مدیر وب سایت

مرحله ۱: پیام مناسب برای شما را انتخاب کنید: تگ یک پانل کلمه سیگنال با پیام هایی مانند “خطر” یا “احتیاط” با یک نماد هشدار ایمنی داشته و دارای یک مثلث با علامت تعجب برای نشان دادن خطر است. این در اعلامیه های ایمنی یا برچسب های ایمنی استفاده نمی شود. مثلث باید همان رنگی است که علامت کلمه […]

راهنمای کامل نشانه های ایمنی صنعتی

Posted on by مدیر وب سایت

علائم ایمنی صنعتی در بسیاری از صنایع رایج هستند. آنها فرم های مختلفی را می گیرند، اما تمام علائم ایمنی صنعتی طراحی شده اند تا ایمنی را از طریق اطلاع رسانی به کارگران، اپراتورها و مسافران خطرات بالقوه در مناطق خاص، نزدیک تجهیزات و یا در نزدیکی مواد خطرناک طراحی کنند. موارد مورد استفاده برای علائم […]

قوانین تعیین خروج ، به طرف محل تجمع ایمن و محل تجمع ایمن

Posted on by مدیر وب سایت

قوانین تعیین خروج ، به طرف محل تجمع ایمن و محل تجمع ایمن مسیر خروج اضطراری: چگونه از محیط کاری خود در شرایط اضطراری فرار می کنید؟ آیا می دانید درب خروج   بیش از حد شلوغ است؟ آیا مطمئن هستید که درب خروج باز بوده  و دسترسی خروج از قبیل راهرو در طول آتش سوزی ، انفجار، یا […]