آرشیو مطالب


دوشاخه برق را به طرز صحیح از پریز جدا نمائیددستورالعمل به کارگیری جعبه آتش نشانی در مواقع بروز حریق