ارائه مشاوره و نیاز سنجی و برآورد علائم در اقصی نقاط کشور