درباره ما

ایمن گنجینه

ما را بشناسید

شرکت ایمن گنجینه تصویر با کسب نه سال تجربه در زمینه طراحی و تولید انواع علائم ترافیکی ، بزرگراهی و ایمنی تاسیس و ثبت تجاری گردید.

این شرکت با ارائه تولیدات با کیفیت و تخصصی همراه رضایت مشتریان خود را اخذ نموده است .

کیفیتی استاندارد

قیمت مناسب معقول

تحویل به موقع سفارشات

سر لوحه کاری این شرکت می باشد و تایید این موضوع را می توان از مشتریان دائمی ما استعلام کرد.

اکنون این شرکت با تولیدات، خود را در صنایع کشتیرانی و دریایی به صورت حرفه ای عرضه می دارد و در آینده نزدیک با صادرات محصولات خود ، بازار کشور های همسایه را با ارز آوری مناسب بدست خواهد آورد.

تخصص و تولیدات ما

ارائه خدمات مشاوره

 • مشاوره تلفنی انتخاب علائم بصورت رایگان
 • مشاوره در زمینه تهیه اسناد و مشخصات مناقصات خرید انواع علائم ایمنی
 • مشاوره، برآورد و نیاز سنجی لیبل، تابلو، علائم هشدار دهنده صنایع

ارائه انواع طرح

 • انواع طرح های مرکز تحقیقاتی
 • انواع طرح دستورالعمل ایمنی

ارائه انواع نماد

 • انواع نماد و علائم DANGER و  WARNING و ANSI
 • علائم پسماند و بازیافت( طبق سفارش واحد ایمنی و بهداشت مربوطه)
 • انواع علائم انبار و بسته بندی
 • انواع نماد شناسایی خطوط لوله طبق استاندارد ISO14726
 • انواع نماد و علائم شیمیایی
 • انواع نصایح ایمنی و علائم سفارشی
 • انواع علائم ایمنی و ترافیکی
 • انواع علائم آگاهی دهنده یا اخباری
 • انواع علائم هشدار دهنده یا اخطاری

ارائه انواع تگ

 • انواع تگ هاى ایمنى ، وضعیت سیلندر گاز
 • انواع تگ هاى ایمنى، کار در محیط هاى محصور
 • انواع تگ هاى ایمنى ،جلوگیرى از وقوع حوادث
 • انواع تگ های ایمنی -بازرسى و کنترل مواد
 • انواع تگ های ایمنی ، تجهیزات آتش خاموش کن
 • انواع تگ های ایمنی، وضعیت تولید

 

ارائه انواع تابلو

 • علائم ایمنی بیمارستانی و مراکز درمانی
 • انواع علائم راهنمای مسیر و عمرانی
 • انواع علائم محلی و اسامی معابر و اماکن
 • انواع نماد و علائم ایمنی نام واحدها
 • انواع تابلوهای ورزشی
 • انواع علائم نحوه باز شدن درب

طراحی و تصویرسازی

 • طراحی و تصویرسازی انواع لیبل و تابلو علائم ایمنی بصورت رایگان

 • طراحی و تولید انواع نمادهای ایمنی  HSE کارخانجات ( نماد خطر، نماد الزام و نماد ممنوعیت و …)