برنامه «مرجع علائم ایمنی» با نام بستهٔ ir.armaani.hse متعلق به این شرکت بوده و توسعه‌دهندهٔ آن شرکت توسعه سیستم های آرمانی (info@armaani.ir) می‌باشد، که از طریق کافه بازار منتشر خواهد کرد.