مشاوره در زمینه تهیه اسناد و مشخصات مناقصات خرید انواع علائم ایمنی 

مشاوره تلفنی انتخاب علائم بصورت رایگان

  انواع نماد و علائم Danger و Warning و ANSI

علائم پسماند و بازیافت (طبق سفارش واحد ایمنی و بهداشت مربوطه

انواع علائم انبار و بسته بندی

انواع تابلو ورزشی

انواع علائم نحوه باز شدن درب

 • علائم ایمنی بیمارستانی و مراکز پزشکی درمانی

انواع نماد و علائم شیمیایی

انواع نماد شناسایی خطوط لوله طبق استاندارد ISO14726

 • انواع طرح های مرکز تحقیقات
 • انواع نصایح ایمنی و علائم سفارشی

انواع تگ ایمنی و صنعتی شامل:

 • انواع تگ هاى ايمنى ، تجهيزات لاك اوت / تگ اوت
 • انواع تگ هاى ايمنى ، كار در محيط هاى محصور
 • انواع تگ هاى ايمنى ، وضعيت سيلندر گاز
 • انواع تگ هاى ايمنى ،جلوگيرى از وقوع حوادث
 • انواع تگ های ایمنی -بازرسى و كنترل مواد
 • انواع تگ های ایمنی ، تجهیزات آتش خاموش کن
 • انواع تگ های ایمنی ، وضعیت تولید

انواع علائم ایمنی و ترافیکی

 • انواع علائم آگاهی دهنده یا اخباری
 • انواع علائم بازدارنده یا انتظامی
 • انواع علائم راهنمای مسیر و عمرانی
 • انواع علائم محلی و اسامی معابر و اماکن
 • انواع علائم هشداردهنده یا اخطاری

انواع نماد و علائم ایمنی نام واحد ها

انواع طرح دستورالعمل ایمنی

مشاوره ، برآورد و نیاز سنجی لیبل ، تابلو ، علائم هشداردهنده صنایع

طراحی و تصویرسازی انواع لیبل و تابلو علائم ایمنی بصورت رایگان

 • طراحی و تولید انواع نماد های ایمنی و HSE کارخانجات ( نماد خطر ، نماد الزام و نماد ممنوعیت و …)