حضور دربیست و چهارمین نمایشگاه نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال 1398

[smartslider3 slider=2]

حضور درپنجمین  نمایشگاه ایمنی ، آتش نشانی و مدیریت بحران  واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال 1398

[smartslider3 slider=5]