دسته‌بندی نشده

آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها به چه صورت می باشد؟

آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه

هدف از تهیه و تدوین آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها و محیط های کاری به منظور ساماندهی و استاندارسازی علائم ایمینی در قالب تابلو ها یا اتیکت ها می باشد، به طوری که در هر محلی که علائم ایمنی نصب شود، معانی مشابهی را القا می کند.

آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها مصوب وزیر کار و امور اجتماعی

آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه با ایمن تصویر گنجینه

مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها:
هدف، تعریف و کلیات آن: هدف از تهیه و تدوین آئین نامه ساماندهی و استاندارد سازی علائم ایمنی در قالب تابلو و یا اتیکت ایمنی در تمامی کارگاه ها و محیط های کاری می باشد. این آئین نامه نحوه طراحی، کاربرد و استفاده را مشخص می کند.

دامنه مشمول: دامنه کاربرد علائم ایمنی در کارگاه ها، مشمول قوانین کار می باشد که در این آئین نامه سعی شده است تمامی علائم ایمنی و کاربردی در کارگاه ها تحت پوشش قرار بگیرد (به منظور جلوگیری از حوادث و خطرات ناشی از آن).

تعاریف: مفهوم و تعریف برخی از اصطلاحات در متن آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها به شرح ذیل می باشد:

تابلوی علائم ایمنی : سطحی استاندار می باشد که متشکل از کلمات، عبارات، و تصاویر هشدار دهنده و اعلام خطر به کارگران و یا سایر افرادی که در معرض خطر هستند یا حاوی توضیحاتی است در رابطه با عواقب و پیشامد های حاصل از آن خطر و یا بیانگر دستوراتی می باشد که باعث آگاهی افراد و چگونگی فرار از موقعیت های خطرناک بوده است. لازم به ذکر است از این علائم به صورت دائمی یا موقت نسبت به خطرات در محیط های مورد نیاز نصب میگردد.

اتیکت: سطحی استاندارد می باشد که عموما از جنس مقوا، پلاستیک و یا ورق های نازک فلزی می باشد و به طور معمول بر روی قطعه ای از تجهیزات یا ماشین آلات نصب می گردد. هدف از اتیکت هشدار خطرات احتمالی به افراد می باشد.

آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه ایمن گنجینه تصویر

کلمه اعلان: این عبارت به منظور جلب توجه فوری مخاطبین و کارگران به کار می‌رود. در قسمت بالایی تابلو، علامت یا اتیکت درج می شود و معرف ماهیت خطر، شدت نسبی خطر و سطح آسیب احتمالی می باشد.

نشان ویژه یا سمبل اعلان ایمنی: مثلث متساوی الاضلاع می باشد که در بخش میانی آن یک علامت تعجب قرار دارد.

کادر اعلان خطر: اساسی ترین بخش یک تابلو ایمنی می باشد که متشکل از سمبل و کلمه اعلان بوده که رنگ اصلی تابلو تا اتیکت را در بر میگیرد.

کادر پیام نوشتاری: قسمتی از تابلو که با کلمات و یا عبارات کوتاه، شرایط خطر را گوشزد می کند و عواقب و پیامد های حاصل را بیان می نماید.

کادر تصویری: بخش دیگری از تابلو ایمنی متشکل از توصیف و نمایش تصویری از آن خطر می باشد. به منظور مشخص کردن خطر یا روشهای اجتناب از قرارا گیری در معرض خطر را به تصویر می کشد. الزام به انجام دادن یا ندادن کار را به نمایش می گذارد.

فاصله مشاهده ایمن: میزان فاصله ایی می باشد که فرد بتواند اتیکت و یا تابلوی ایمنی مد نظر را با دقت بخواند تا فرصت عکس العمل مناسب و پیروی از پیام را داشته باشد.

تقسیم بندی تابلو های ایمنی بر اساس رنگ، پیام، اتیکت

آئین نامه تابلو های ایمنی در کارگاه ها در فصل دوم به انواع متفاوت بخش بندی می شوند.

 • علائم خطر
 • علائم هشدار دهنده
 • علائم احتیاط
 • علائم دستورالعمل های ایمنی
 • علائم آگاه کننده
 • سایر علائم های کاربردی

از جمله علائم کاربردی عبارت اند از: علائم خطرات بیولوژیکی، علائم خطرات تشعشعی، علائم نشان دهنده جهت، علائم ایمنی حریق، علائم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی و علائم خروج اضطراری.

آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه گنجینه تصویر

اتیکت های ایمنی به پنج گروه تقسیم میشوند:

 • اتیکت های خطر
 • اتیکت های احتیاط
 • اتیکت های هشدار دهنده
 • اتیکت های خطرات بیولوژیکی
 • اتیکت های خطرات تشعشعی

ماده 1: تابلو علائم ایمنی و اتیکت های ایمنی وسیله ایی هستند به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی، آسیب ها یا بیماریهای ناگهانی و غیر متفرقه برای افراد و کارگرانی که در معرض خطر قرار دارند و می بایست طبق مقررات آئین نامه طراحی، ساخت و نصب شوند.

الف: در علاوم خطر باید از کلمه خط استفاده گردد و می بایست از آن در مواقعی که خطر بسیار جدی می باشد از آن استفاده گردد(موقعیتی می باشد که جان افراد در خطر است و این خطر آنان را تهدید می کند).

ب: در علائم هشدار دهند بایستی از کلمه هشدار استفاده گردد و بایستی به درستی منظور خود را به افراد نمایش دهد. هرگاه موقعیتی احتمالی وقوع حوادث مابین سطح خطر و احتیاط قرار گیرد باید از علامت هشدار استفاده گردد.

پ: همچنین در علائم احتیاط هم همانند دیگر موارد باید از کلمه احتیاط استفاده گردد و افراد را به خوبی از آن آگاه سازد.

ت: در علائم آگاه کننده باید از کلمه توجه استفاده نمود و بایستی بیانگر خط مشی ایمنی کارگاه برای حفاظت از منابع انسانی و مادی بوده و همچنین باعث سردرگمی و سوءتفاهم نشود.

همچنین شما می توانید در درگاه دولت به طور کامل این آئین نامه را مطالعه نمایید و بیشتر در رابطه با تغییرات و حواشی آن مطلع شوید.

ایمن گنجینه تصویر

مجموعه ایمن گنجینه تصویر با سوابق درخشان خود و با رعایت آئین نامه علائم ایمنی در کنار شماست تا بهترین را با شما تقسیم نماید. همچنین جهت مشاوره تخصصی در امور طراحی و تولید تابلوهای ایمنی میتوانید با خیال راحت با متخصصین ما گفت و گو کنید. همچنین شما میتوانید از راه های ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات ما مطلع شوید.